ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów

tel/fax: 158645460

ePUAP: /PSP3Staszow/SkrytkaESP

psp3staszow@op.pl

Program rozwoju piłki ręcznej OSPR

Nasza szkoła od 1 września 2015 roku przystąpiła do narodowego programu szkolenia i promocji piłki ręcznej ZPRP, dzięki wsparciu środków Ministerstwa Sportu i Turystki, środków pochodzących z samorządów i od sponsorów. Ośrodki Szkolenia Sportowego młodzieży tworzą systemem szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej od 6 klasy szkoły podstawowej. W naszej szkole programem objęto dziewczęta z klas VI. Oprócz zajęć na wychowaniu fizycznym, poszerzonych o treści z zakresu piłki ręcznej, dziewczynki mogą korzystać z treningów w poniedziałki i wtorki w godzinach popołudniowych. Program ma na celu zwiększenie poziomu sprawności fizycznej uczniów, jako podstawy zdrowego i satysfakcjonującego życia poprzez:

- rozwijanie zdolności motorycznych: koordynacyjnych i kondycyjnych,

- rozwijanie sprawności ruchowej elementarnej oraz specjalnej (sportowej) w zakresie: chodzenia, biegania, pełzania, czworakowania, skakania, dźwigania, przenoszenia, podpierania, zwisania, przetaczania, przewracania, wspinania, rzucania, chwytania, podbijania i innych,

- naukę i doskonalenie podstawowych umiejętności technicznych i taktycznych z zakresu piłki ręcznej,

- upowszechnianie piłki ręcznej jako alternatywnej formy ruchu na zajęciach wychowania fizycznego, pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Oprócz niezaprzeczalnych walorów rozwoju fizycznego dzieci program kładzie nacisk na wychowawcze aspekty życia młodych ludzi, poprzez kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie i pełnienia różnych ról, kształtowanie postaw indywidualnych (w tym patriotycznych) niezbędnych w przyszłej rywalizacji sportowej i życiu społecznym, rozwijanie wiedzy o miejscach, regionach (rozgrywki, mecze, turnieje, wyjazdy), naukę zasad higieny i prawidłowego odżywiania, organizację rywalizacji wewnątrzgrupowej w wynikach prób, frekwencji, punktualności.

Dzięki programowi szkoła zostanie doposażona w sprzęt sportowy i materiały edukacyjne. W ramach promowania wśród dzieci gry w piłkę ręczną, program nauczania z wychowania fizycznego został poszerzony również w klasach IV /dziewczynki/ i dodatkowe zajęcia pozalekcyjne /dziewczynki i chłopcy/. Zajęcia w ramach OSPR prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego Beata Rachoń.


27-09-2016, G K
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.