ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów

tel/fax: 158645460

ePUAP: /PSP3Staszow/SkrytkaESP

psp3staszow@op.pl

Działalność biblioteki

Rok szkolny 2021/2022

Godziny pracy biblioteki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Hieronima Łaskiego w Staszowie w roku szkolnym 2021/2022:


Poniedziałek 8.00 - 14.00

Wtorek 8.00 - 14.00

Środa 8.00 - 14.00

Czwartek 8.00 - 14.00

Piątek 8.00 - 14.00

Nauczyciel bibliotekarz: Ewa Sinkowska


REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA CZAS PANDEMII COVID-19ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

 • Użytkownicy mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.
 • Przed wejściem do biblioteki uczeń powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.
 • Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywaćw bibliotece w jednym czasie, tj. jeden uczeń. Pozostałe osoby oczekują na korytarzuw bezpiecznej odległości.
 • W bibliotece należy zachować odległość od innych osób – min. 1,5 m.

ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

 • Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie
 • z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery.
 • Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
 • W bibliotece zabrania się korzystania z telefonów komórkowych lub innych urządzeńaktywowanych dotykiem.
 • Skraca się czas przebywania w bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia lub zwrotu zbiorów bibliotecznych.
 • Wszystkie wypożyczane książki powinny być wcześniej zamówione osobiście lub drogą elektroniczną.
 • Pytania dotyczące wypożyczania zbiorów bibliotecznych należy kierować do nauczyciela bibliotekarza za pośrednictwem e - dziennika.
 • W celu zamówienia książki należy skontaktować się z bibliotekarzem w wybrany sposób:
 • przez dziennik elektroniczny - podać tytuł zamawianej książki, swoje imięi nazwisko oraz klasę;
 • osobiście, każdego dnia;
 • łącznicy z biblioteką dostarczają „klasową listę zamówień”;
 • W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki następnego dnia po złożeniu zamówienia lub po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o jego realizacji.

ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

 • Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka, które znajduje się przy wejściu do biblioteki.
 • Przy zwrocie uczeń podaje swoje imię, nazwisko, klasę, numer inwentarzowy książki.
 • Wszystkie egzemplarze i materiały zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2 – dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

ZASADY POSTĘPOWANIA W BIBLIOTECE

 • Pomieszczenie biblioteki jest możliwie często wietrzone.
 • Dezynfekowany jest blat, na którym leżały zwracane książki, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.
 • Po zakończeniu obsługi czytelników dezynfekowane są powierzchnie płaskie.


Rok szkolny 2020/2021

Godziny pracy biblioteki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Hieronima Łaskiego w Staszowie w roku szkolnym 2020/2021:


Poniedziałek 8.00 - 14.00

Wtorek 8.00 - 14.00

Środa 8.00 - 14.00

Czwartek 8.00 - 14.00

Piątek 8.00 - 14.00

Nauczyciel bibliotekarz: Ewa Sinkowska


ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID - 19

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN, szczegółowych instrukcji korzystania ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz zasad przyjętych w szkole.


Celem procedur jest:

 • minimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19
 • umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej oraz oddania wypożyczonych pozycji


 • Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko pracownicy i uczniowie szkoły.
 • Użytkownicy mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami zamieszczonymi na drzwiach biblioteki.
 • Przed wejściem do biblioteki uczeń myje/dezynfekuje ręce.
 • Wskazane jest zakrywanie nosa i ust przez uczniów klas IV-VIII.
 • W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość – min.1,5 m.
 • Skraca się czas przebywania w bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia lub zwrotu zbiorów bibliotecznych.
 • W pomieszczeniu biblioteki może znajdować się tylko jeden uczeń.
 • Pozostałe osoby oczekują na korytarzu w bezpiecznej odległości.
 • W bibliotece zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.
 • Ograniczony zostaje wolny dostęp do księgozbioru oraz innych przestrzeni poza stanowiskiem wypożyczeń i zwrotów zbiorów bibliotecznych.
 • Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
 • Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną.
 • Łącznicy z biblioteką mogą dostarczać nauczycielowi bibliotekarzowi „klasową listę zamówień”. Nauczyciel przygotowuje zamawiane egzemplarze skracając czas wypożyczenia.
 • Wszelkie pytania dotyczące wypożyczania zbiorów bibliotecznych należy kierować do nauczyciela bibliotekarza za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 • Przy zwracaniu książek uczeń podaje imię, nazwisko, klasę, numer inwentarzowy książki, odkłada książkę na wyznaczone miejsce (stolik lub pudło).
 • Po przyjęciu książek od użytkownika każdorazowo zostanie zdezynfekowany blat, na którym leżały.
 • Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 3-dniowej kwarantannie.
 • Pomieszczenie biblioteki jest regularnie wietrzone.
 • W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki prowadzone są prace porządkowe: wietrzenie, dezynfekcja, sprzątanie.
 • Po zakończeniu obsługi czytelników dezynfekowane są powierzchnie płaskie.


Dziękuję za przestrzeganie zasad korzystania z biblioteki szkolnej.

Ewa Sinkowska


Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

29 września 2020


„...Czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska


Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Obchodzony jest 29 września w dzień urodzin Janiny Porazińskiej, poetki, autorki tekstów dla dzieci i młodzieży oraz tłumaczki literatury skandynawskiej, zwłaszcza szwedzkojęzycznej. Spośród najpopularniejszych książek autorstwa Janiny Porazińskiej warto wymienić: „Psotki i śmieszki”, „Za górami… za lasami…”, „Szewczyk Dratewka”, „Pamiętnik Czarnego Noska”, „Baśń o siedmiu krukach”. Znany jest także zbiór wspomnień poetki „I w sto koni nie dogoni” oraz powieść „Kto mi dał skrzydła” oparta na biografii Jana Kochanowskiego. Poezje i baśnie Janiny Porazińskiej pełne są elementów folkloru i postaci z Ludowych gawęd, pieśni i legend. Jej zbiory opowiadań i wierszy zostały przetłumaczone na kilkanaście języków.

Celem akcji jest promowanie głośnego czytania dzieciom, odkrywanie przyjemności z czytania i słuchania, a także kształtowanie poczucia przynależności do społeczności czytelniczej.

Dlaczego biblioteka propaguje obchodzenie w szkole świąt czytelniczych? Ponieważ głośne czytanie wzbogaca słownictwo, poprawia pamięć, pobudza wyobraźnię, uczy myślenia, poprawia koncentrację, poszerza wiedzę, ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole. Książki to jedno z najlepszych źródeł wiedzy dla dzieci.

W naszej szkole akcja głośnego czytania realizowana jest w ramach kampanii Fundacji ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom”. To doskonała okazja do promocji czytelnictwa i rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych i starszych uczniów. Dzień Głośnego Czytania rozpoczął akcję tegorocznego czytania w szkole. We wszystkich klasach I-III czytały dzieciom starsze koleżanki z klasy VII. Dzieci wysłuchały "Najpiękniejszych baśni H.Ch. Andresena". Poznając perypetie zwierząt z książki Danuty Parlak pt. "Kapelusz Pani Wrony" przekonały się , że w lesie, w ogrodzie i na łące niekiedy mają miejsce niezwykłe zdarzenia. Wspólnie przeżywały barwne spotkania z mieszkańcami Afryki i dziką przyrodą słuchając opowiadań zebranych w książce Łukasza Wierzbickiego pt. "Afryka Kazika". W kolejnych dniach akcja była kontynuowana w młodszych oraz starszych klasach. Klasy VII i VIII poznawały sagę o Alei - morskiej dziewczynie, bestsellerowej autorki Tanyi Stewner.

Podziękowania dla Zuzi B., Amelii J., Julii J., Oliwii P., Małgosi G. za czytanie młodszym uczniom.

Ewa Sinkowska


Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

październik 2020

Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych

zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship ) w 1999 r. Przez kilka pierwszych lat było obchodzone w czwarty poniedziałek października. Od 2008 roku można świętować cały miesiąc, tydzień lub tylko jeden wybrany dzień. W tym czasie biblioteki szkolne organizują wystawki, konkursy, akcje czytelnicze i imprezy okolicznościowe. Celem tych działań jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce oraz rozwijaniu pasji i zainteresowań nie tylko czytelniczych. Troska o organizowanie bibliotek przy szkołach jest tak dawna, jak samo nauczanie. W Polsce powstanie ważniejszych placówek sięga początków XVI wieku, ale dopiero Komisja Edukacji Narodowej przyczyniła się w poważnym stopniu do ich powszechności. Z dawnych, świetnych tego typu bibliotek, dziś już nie istniejących, zniszczonych lub wchłoniętych przez inne księgozbiory, warto zapamiętać choćby kilka. Są to między innymi: Biblioteka Akademii Zamojskiej, Biblioteka Szkoły Rycerskiej oraz Biblioteka Liceum Krzemienieckiego.


"Zamiar biblioteki nie inny być powinien nad użyteczność.

Jeżeli więc tego się zakładający trzymać zechce,

trzeba iżby czytelników oświeceńszymi i lepszymi czyniła".


Ignacy KrasickiCo właściwie oznacza wyraz „biblioteka”?

Słowo pochodzi od greckiego „bibliotheke” (gdzie „biblion” albo „biblos” to księga, a „theke” – składnica) i oznacza pomieszczenie dla książek, księgozbiór lub instytucję gromadzącą i udostępniającą książki oraz inne materiały biblioteczne. Biblioteka jest instytucją społeczną, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały oraz informacje o materiałach bibliotecznych własnych i innych bibliotek.

Najwcześniejsze wzmianki
o bibliotekach pochodzą już z III tysiąclecia p.n.e. (Egipt i Chiny). Jedną z najstarszych, znanych z wykopalisk była Biblioteka Assurbanipala w Niniwie z VII wieku p.n.e. (ówczesna Mezopotamia a obecnie tereny Iraku).


"Bez porządnej biblioteki w porządnej szkole porządnie uczyć się nie da."

Jadwiga Andrzejewska


Ręka, która wyjmuje tom ze szczelnej półki,

Nie drży... bo duch jest lekki i jedynie waży

Oprawa, papier. Chłopiec jasnowłosy utkwił

Wzrok w górnym rzędzie. Zachwyt nie schodzi mu z twarzy.

Pośród książek, co stoją w ściśniętych szeregach,

W różnych barwach okładek, spokojnie i czujnie,

Jest książka nieczytana o nietkniętych brzegach,

Która czeka na chwilę, aby żyć podwójnie.

Czyje palce ją dotkną i źrenice czyje,

Powoli najpierw i z ciekawością oszczędną,

A później prędzej, jak ptak, co ze źródła pije,

Podnosząc się i opuszczając pić z niej będą?

Jeszcze takich: od roli, maszyn i warsztatów,

Czytelników nie znała stara biblioteka,

Jak matka siwa, która zasiadła wśród kwiatów,

By święcić narodziny nowego człowieka.

Młoda dziewczyna w swetrze, co wbiega z ulicy,

Wpuszczając kłąb śnieżnego powietrza do sali,

Ruchem rumianej gracji albo tanecznicy

Bierze drugi tom, by się dowiedzieć, co dalej?

Co dalej? To nie tylko, czy się oni w końcu

Pobiorą czy szczęśliwi? To jest przedłużenie

Słowa w dzieje. I nagle staje cała w słońcu

Biblioteka...

(fragment „Z poematu o mowie polskiej” Mieczysława Jastruna)Nasza biblioteka szkolna, jak co roku, włącza się w obchody Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych i zaprasza wszystkich czytelników do do aktywnego uczestnictwa w akcjach, konkursach, do odwiedzania biblioteki, zapoznania się z nowościami wydawniczymi oraz do korzystania ze zbiorów. Będziecie mogli obejrzeć ciekawe wystawy i wziąć udział w konkursach.

Hasło tegorocznego święta brzmi "Z książką Ci do twarzy"


Program obchodów Międzynarodowego Miesiąca

Bibliotek Szkolnych w naszej szkole:

 • Powołanie Łączników Klasowych
 • Głośne czytanie książek klasom I-III przez starsze koleżanki
 • Książkowa Lista Przebojów
 • Kiermasz Taniej Książki
 • Konkurs plastyczny "Najpiękniejsza laurka dla biblioteki szkolnej"– dla klas I - III
 • Konkurs plastyczny Plakat reklamujący bibliotekę szkolną - dla klas I - VIII
 • Konkurs plastyczny "By czytać się chciało - zakładkę zrób wspaniałą - dla klas I-III
 • Konkurs fotograficzny "Zksiążką Ci do twarzy" - dla klas IV-VIII.
 • Konkurs czytelniczy "Najlepszy czytelnik miesiąca" - dla uczniów klas I- IV oraz V-VIII
 • Konkurs literacki i plastyczny "Bohater literacki" dla klas IV - VIII"Najpiękniejsza laurka dla biblioteki szkolnej"

Z okazji święta biblioteki wykonaj dla niej kartkę z życzeniami. Z pewnością ucieszy się z prezentu od Ciebie.


Plakat reklamujący bibliotekę szkolną

Jeśli chcesz zachęcić innych do czytania i korzystania z biblioteki szkolnej zrób plakat reklamujący bibliotekę. Format prac i technika wykonania dowolne. Liczy się Twoja pomysłowość.


„By czytać się chciało – zakładkę zrób wspaniałą!”

Zdanie konkursowe polega na wykonaniu zakładki popularyzującej czytelnictwo. Uruchom swoją wyobraźnię i stwórz zakładkę do książki. Zakładka może umilić czytanie, może być też ciekawym, samodzielnie wykonanym prezentem dla bliskiej osoby.


Konkurs fotograficzny "Zksiążką Ci do twarzy"

Zadanie konkursowe polega na złapaniu w kadrze aparatu "zaczytanych" czytających gdziekolwiek i cokolwiek. Na zdjęciu możecie być Wy lub ktoś inny, ważne tylko, żeby czytał. Pamiętajcie, że fotografie wykonujecie osobiście, a jeśli na zdjęciu znajduje się wizerunek osoby, to znaczy , że wyraziła ona zgodę na sfotografowanie oraz ewentualne umieszczenie na stronie internetowej szkoły. Zdjęcie należy podpisać hasłem/cytatem pasującym do sfotografowanej sytuacji. Tak przygotowane prace (zdjęcie z podpisem) przynieście do biblioteki.


Konkurs "Najlepszy czytelnik miesiąca"

Konkurs przeznaczony jest dla dwóch grup wiekowych - uczniów klas I - IV oraz V- VIII. Wygra ten uczeń, który w miesiącu przeczyta największą liczbę książek, będzie je w terminie oddawał do biblioteki oraz w kilku słowach opowie ich treść.


"Bohater literacki"

Zadanie konkursowe polega na opisaniu wybranej postaci literackiej lub napisaniu na jej temat wiersza.

Zadaniem konkursowym jest plastyczne przedstawienie wybranego przez siebie bohatera literackiego. Format prac i technika wykonania dowolne. Liczy się kreatywność.Przypominam też o całorocznym konkursie „Czytelnik Roku". Czytelnikiem roku zostaje osoba, która na swojej karcie czytelnika posiada najwięcej przeczytanych książek, zna ich ogólną treść. Oprócz lektur i podręczników wypożycza też inne książki. Nie przekracza terminów ich zwrotu. Wyniki konkursu w czerwcu 2021r.Książkowa Lista Przebojów

Zagłosujcie na książkę, którą warto przeczytać i polecić innym czytelnikom.Weźcie udział w tworzeniu Książkowej Listy Przebojów.


Przeczytaj moją książkę!

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich czytelników do włączenia się do akcji "Przeczytaj moją książkę". Jeżeli macie w domu ciekawe, już przeczytane i niepotrzebne książki w dobrym stanie to biblioteka chętnie się nimi zaopiekuje. Oddając swoją książkę sprawicie radość naszym czytelnikom. Lista darczyńców pojawi się na stronie internetowej biblioteki szkonej. Czekają miłe niespodzianki !

Czytana książka żyje dłużej!


Prace konkursowe możecie przynosić do biblioteki szkolnej do końca października.Uczestnictwo w konkursach i akcjach to gwarancja dobrej zabawy, możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań i zdolności oraz okazja do zdobycia książkowych nagród i miłych niespodzianek.Źródła : biblioteka.pl

Barylska Halina, Czarnoleskiej ja rzeczy chcę: scenariusz apelu poświęconego książce. “Poradnik Bibliotekarza” 1994 nr 4
s. 37 - 39

Mieczysława Jastruna: fragment wiersza „Z poematu o mowie polskiej”Do zobaczenia w bibliotece.


Ewa Sinkowska


Konkurs plastyczny „Mój przyjaciel pies”
na podstawie serii „Zaopiekuj się mną” Holly Webb – WYNIKI

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci biblioteka szkolna zaprosiła uczniów klas I-III do udziału w konkursie plastycznym. Zadanie uczestników polegało na przedstawieniu ulubionego bohatera bestsellerowej serii „Zaopiekuj się mną” angielskiej pisarki Holly Webb dowolną techniką plastyczną.

Celem konkursu było:

• rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci w młodszym wieku szkolnym;

• uczenie szacunku do zwierząt, uwrażliwienie na ich losy;

• rozwijanie pomysłowości i kreatywności dzieci poprzez twórczość plastyczną;

• zainteresowanie różnymi technikami plastycznymi;

• rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych;

• wzmacnianie wiary we własne możliwości;

• rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej dziecka;

Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych prac wykonanych różnymi technikami. Przy ich ocenie zostały wzięte pod uwagę: zgodność z tematyką konkursu, oryginalność i pomysłowość, samodzielność, walory artystyczne oraz estetyka wykonania. Trudno było dokonać jednoznacznego wyboru, dlatego też zostały przyznane miejsca równorzędne.

I miejsce ex aequo:

Zofia Maj kl Ia

Aleksandra Ryba kl. Ia

Blanka Kopyto kl. IIb

II miejsce ex aequo :

Julia Golba kl. Ia

Hanna Sauczek kl. Ia

III miejsce ex aequo

Lena Borycka kl. IIIb

Antoni Bednarczyk kl. IIa

Wyróżnienia:

Emilia Makuła kl. Ia

Zuzanna Uchańska kl. Ia

Zuzanna Cieślik kl. IIa

Hanna Serafin kl.IIIb

Nadia Biniek kl. IIIb

Gratuluję pomysłowości i dziękuję wszystkim dzieciom za udział w konkursie. Nagrody za zajęte miejsca i przyznane wyróżnienia zostaną wkrótce wręczone.

Prace dzieci znajdują się w zakładce GALERIA ZDJĘĆ


Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to uroczystość obchodzona 23 kwietnia w ponad 100 krajach na całym świecie! To święto Czytelników i czytelnictwa … Nie należy zapominać, że nie byłoby tego dnia bez autorów, ilustratorów, wydawców, czy po prostu bez… książek. Święto to ustanowiło w 1995 roku UNESCO, na wniosek rządu Hiszpanii i Międzynarodowej Unii Wydawców w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. 23 kwietnia to szczególna data w historii literatury światowej – rocznica urodzin lub śmierci takich pisarzy, jak: Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Vladimir Nabokov. Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii. W1926 roku wystąpił z nim wydawca, Vicente Clavel Andrés. W Hiszpanii Dzień Książki jest świętem oficjalnym już od 1930 roku. 23 kwietnia jest w Katalonii hucznie obchodzonym świętem narodowym. To dzień jej patrona – Świętego Jerzego. Zgodnie z tradycją tego dnia wręczano kobietom czerwone róże – symbol krwi smoka, którego pokonał Święty Jerzy. Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci … książek. W Polsce Dzień Książki obchodzimy od 2007 roku.

UNESCO co roku przyznaje tytuł „Światowej Stolicy Książki”. Pierwszym miastem, które otrzymało ten zaszczytny tytuł był Madryt. Kolejne wyróżnione miasta to Aleksandria, Delhi, Antwerpia, Montreal, Turyn, Bogota, Amsterdam, Bejrut, Lublana, Buenos Aires, Erywań, Bangkok, Port Harcourt, Incheon, Konakry i Aten oraz Sharjah. W 2016 roku tytuł należał do Wrocławia, a w 2020 roku do malezyjskiej stolicy Kuala Lumpur.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich jest idealnym momentem do przypomnienia sobie jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa książka.

Co daje czytanie?

· rozwija umysł ( czytając tworzymy w głowie mapę wątków, wydarzeń i obrazów. Pamiętamy co działo się wcześniej i przewidujemy co wydarzy się za chwilę. To nieoceniony trening dla umysłu);

· uczy koncentracji (skupienie się na książce przez kilkadziesiąt minut trenuje koncentrację);

· rozwija wyobraźnię (wymaga ciągłego wyobrażania sobie czegoś, więc jest świetnym treningiem);

· wzbogaca słownictwo i sprawność językową ( dzięki czytaniu poznajemy nowe słowa, wiemy, w jakim kontekście ich użyć oraz zapamiętujemy je na długi czas. Nasze przemowy stają się dłuższe, a wypowiedzi nie stanowią żadnego problemu);

· rozwija empatię (uczy wrażliwości, pozwala łatwiej rozwiązywać konflikty i problemy osobiste);

· uczy refleksji (pozwala na przebywanie ze sobą i swoimi myślami, możemy skonfrontować swoje postrzeganie świata z bohaterami literackimi);

· uspokaja i pozwala się odprężyć (czytanie uspokaja i spowalnia bicie serca, obniża poziom stresu o 68 proc., wygrywając ze słuchaniem muzyki (62 proc. skuteczności), piciem herbaty (54 proc.) czy pójściem na spacer (42 proc.);

To tylko niektóre zalety czytania, jest ich znacznie więcej….

UWAGA KONKURSY

Z okazji Dnia Książki zapraszam Was do udziału w zadaniach popularyzujących czytelnictwo.

Konkurs „Ta książka chodzi mi po głowie”

Przedstawcie w dowolnej formie plastycznej swoją ulubioną książkę. Inspirując się nią możecie wykonać projekt okładki lub ilustrację. Liczę na Waszą pomysłowość i kreatywność. Zdjęcia prześlijcie na adres: ewa@staszow.com do 10 maja 2021 roku. Zostaną opublikowane na stronie szkoły.

Akcja „Moja chwila z książką”

Akcja ma na celu promocję czytelnictwa. Aby wziąć w niej udział wystarczy wykonać ciekawe, oryginalne zdjęcie z czytaną książką i przesłać na adres: ewa@staszow.com do 10 maja 2021 roku. Zdjęcia zostaną opublikowane na stronie szkoły.

. Konkurs „Moja recenzja”

Uczniom klas V-VIII proponuję tworzenie recenzji książek, które zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki. Mogą to być teksty napisane w edytorze tekstu lub odręcznie (ok. 120- 150 wyrazów) . Powinny dotyczyć:

· książek z naszej biblioteki, które proponujecie do przeczytania;

· książek z domowej biblioteczki, które polecacie innym;

· nowości wydawniczych, których jeszcze nie czytaliście, ale uważacie, że warto je zakupić do biblioteki (zamiast recenzji piszecie wypowiedź, w której przekonujecie do zakupu). Pracę prześlijcie na adres: ewa@staszow.com do 10 maja 2021 roku. Podajcie swoje imię i nazwisko, klasę oraz tytuł i autora opisywanej książki. Czekają na Was nagrody książkowe.

Źródła: Portal Biblioteka.pl, gandalf.com.pl

Ewa Sinkowska

nauczyciel -bibliotekarz


Wyniki konkursów bibliotecznych organizowanych z okazji

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

Miło mi przedstawić wyniki konkursów bibliotecznych.

Dziękuję za wszystkie Wasze prace. Gratuluję zwycięzcom pomysłowości i wyobraźni. Brawo !!!

Nagrody zostaną wręczone w późniejszym terminie.

"Najpiękniejsza laurka dla biblioteki szkolnej"

I miejsce

Emilia Makuła kl.Ia

II miejsce ex aequo

Wiktor Maruszewski kl. IIb

Olaf Maruszewski kl. IIIa

III miejsce

Zofia Maj kl. Ia

wyróżnienia:

Zuzanna Uchańska kl. Ia

Hanna Serafin kl. IIIb

Lena Borycka kl. IIIb

Plakat reklamujący bibliotekę szkolną

I miejsce ex aequo

Hanna Serafin IIIb

Blanka Kopyto IIb

II miejsce ex aequo

Maria Baran IIb

Amelia Jaworska IIa

III miejsce ex aequo

Natalia Noga Ib

Franciszek Sekuła IIIa

"By czytać się chciało - zakładkę zrób wspaniałą"

I miejsce ex aequo

Blanka Kopyto IIb

Maria Baran IIb

II miejsce ex aequo

Wiktor Maruszewski IIb

Olaf Maruszewski IIIa

III miejsce ex aequo

Lena Borycka III b

Filip Seremak Ib

wyróżnienia:

Nikola Kawecka IIIb

Natalia Noga Ib

Wiktor Marczewski IIIb

"Najlepszy czytelnik miesiąca"

Hanna Serafin kl. IIIb

"Bohater literacki"

I miejsce

Wiktoria Mnich kl. VIc

Dziękuję Wam za udział i życzę powodzenia w kolejnych konkursach!

Pozdrawiam serdecznie.


XVII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK 8-15 MAJA


„ZASMAKUJ W BIBLIOTECE” - HASŁO TYGODNIA BIBLIOTEK 2020

„Jedyna rzecz, którą koniecznie musisz wiedzieć, to gdzie znajduje się biblioteka” – powiedział kiedyś Albert Einstein i trudno się z nim nie zgodzić. Biblioteka to miejsce, którym każdy może znaleźć coś dla siebie, jeśli potrzebuje relaksu, wiedzy, informacji, czy odpoczynku. Biblioteka to przede wszystkim książki, ale również dostęp do internetu, zajęcia, konkursy i akcje związane z czytaniem i nie tylko. Jej wyjątkową rolę podkreśliło również Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, organizując XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece”. Tydzień Bibliotek to program promocji czytelnictwa i bibliotek, organizowany corocznie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tradycyjnie rozpoczyna go 8 maja Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, czyli święto wszystkich osób związanych z tworzeniem bibliotek i udostępnianiem zbiorów.

Z tej okazji zapraszam wszystkich uczniów do włączenia się w obchody święta czytelników, bibliotekarzy i książek poprzez wzięcie udziału w proponowanym plebiscycie i konkursie. Obejrzyjcie gazetkę „Wyobraź sobie…” , a z pewnością spojrzycie na książkę inaczej. Zaproście do proponowanej gry literackiej Bingo całą rodzinę. Miłej zabawy!

Klasy VII – VIII zachęcam do obejrzenia prezentacji – Dlaczego warto czytać? zawierającej kilkanaście argumentów, które są w stanie przekonać Was do czytania (nie znajdziecie wśród nich wielokrotnie omawianych korzyści płynących z czytania jak rozwój wyobraźni, poszerzenie horyzontów czy rozbudowanie słownictwa). Tu poruszone zostały kwestie, które są Wam bliskie… Sami się przekonajcie!

Dlaczego warto czytać?

Bingo literackieZapraszam Was do udziału w PLEBISCYCIE NA KSIĄŻKĘ, KTÓREJ BRAKUJE W NASZEJ BIBLIOTECE. Wasze propozycje możecie przez cały tydzień przesyłać na adres mailowy: ewa @staszow.com lub poprzez e-dziennik.

Konkurs „Pamiętnik z czasów kwarantanny…”

Regulamin Konkursu

1.Konkurs przewidziany jest w 3 kategoriach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7- 8.

2.Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pamiętnika w wybranej formie:

 • literackiej,

 • literacko – graficznej – komiks,

 • plastycznej,

3.Uczestnicy konkursu mogą przelać na papier swoje przeżycia, podzielić się przemyśleniami, napisać jak spędzają czas, jak oceniają swoje codzienne samopoczucie i co na nie wpływa, co im się podoba, a co nie, co czują i co chcieliby zmienić.

4.Formę literacką pamiętnika autor może uzupełnić ilustracjami, zdjęciami, rysunkami.

5.Pamiętnik może obejmować od 1-2 tygodni.

6.Mile widziana jest forma humorystyczna.

7.Prace należy przesyłać na adres mailowy: ewa@staszow.com do 11 czerwca 2020 roku.

8.Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki szkolnej do 19 czerwca 2020 roku.

9.Każda praca powinna być opisana wg wzoru: imię i nazwisko autora, klasa.

10.Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki szkolnej.

11.Laureatka/Laureat I miejsca w każdej kategorii wiekowej otrzyma nagrodę książkową.

12.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

Przelejcie swoje myśli na papier. Przekonajcie się jak pisanie poprawia Wam nastrój, działa uspokajająco i pozytywnie wpływa na Wasze emocje. Zapraszam Was do udziału w konkursie.

„Biblioteka ma w sobie coś magicznego. Jest niczym portal do wielu różnych światów”

Amo Jones

Wyobraź sobie...


Pozdrawiam serdecznie. Zostańcie w domu!

Bibliotekarka


KONKURS PLASTYCZNY „ZACZAROWANY ŚWIAT KSIĄŻEK” – WYNIKI

W konkursie plastycznym „Zaczarowany świat książek” zwyciężyła uczennica klasy Ia Natalia Niziałek, drugie miejsce zdobyła również uczennica klasy Ia Zuzanna Cieślik, trzecie miejsce ex aequo zajęły uczennice klasy II b Nadia Biniek i Hanna Serafin.

Gratuluję zwycięzcom. Brawo!!! Dziękuję Wam za udział w konkursie. Pozdrawiam serdecznie. Zostańcie w domu!

Bibliotekarka


ZDJĘCIA
Konkurs „TRADYCJE I ZWYCZAJE WIELKANOCNE”

Miło nam poinformować, że I miejsce w konkursie literackim „Tradycje i zwyczaje wielkanocne” zajęła uczennica klasy V b – Maja Wójcik, II miejsce zdobyła uczennica klasy VI b – Julia Olszewska. Gratulujemy zwycięzcom. Brawo !!!

Po powrocie do szkoły czekają na Was nagrody książkowe….

Ewa Sinkowska

Dorota Bajur - KrawieckaA oto zwycięskie prace:


Moja Wielkanoc 2020


Śniegi stopniały - wreszcie wiosna!

Zakwitły krokusy i bazie.

Nadeszła pora radosna,

fruwają żółte cytrynki i pazie.


A gdy Wielkanoc już nadejdzie,

zazieleni się wokoło.

Do Dziadków cała rodzinka przybędzie,

będzie super i wesoło!


Najpierw w Wielki Piątek w kościele,

- śmierć Chrystusa przeżyjemy.

Przez ten dzień jemy niewiele,

post ścisły zachowujemy.


A w sobotę zgodnie ze zwyczajami,

za pisanki się weźmiemy.

I święconkę z potrawami,

do kościoła zaniesiemy.


Wcześnie rano w Niedzielę Wielką,

na Rezurekcję pójdziemy

Święconką podzielimy się pyszną

i świąteczny żurek zjemy.

Babcia ciągle nas częstuje,

ciocia leży z przejedzenia.

Dziadek ciągle zagaduje,

Ola - je sałatki od niechcenia.


Tata straszy poniedziałkiem,

Ala w spółkę ze mną wchodzi.

Mama nadsłuchuje chyłkiem,

wujek nie wie, o co chodzi…..


No i wreszcie Śmigus Dyngus,

jestem cała mokra z rana.

Bo to przecież dzisiaj Śmigus,

Mama nas dziś pierwsza zlała!


Po południu nadciąga smuteczek,

bo wszyscy się rozjeżdżają.

Robię dla nich rysuneczek…,

oni ukradkiem łezki wycierają.


Tak to było zawsze, odkąd ma pamięć sięga,

dziś nadeszły straszne czasy!

Zamieszkała z nami „śmiertelna potęga”,

każdy robi nieświąteczne zapasy.


Srogi wirus na świecie szaleje,

przyszedł on do nas z Wuhan dalekiego.

Na Dyngusa nikt nie poleje,

- nie przytulę się do Taty mego.


Dziś cały świat jest zagrożony.

Ty wirusie idź już precz!

- tak woła każdy zatrwożony,

mamy cię dość - to jasna rzecz!

Maja Wójcik klasa V bMój przepis na idealne święta


Dni kolejne wiosny.

To Wielkanoc, czas tak radosny.

Na bok odkładam wszystkie żale i złości

i pojechałam do babci, w gości.

Babcia cały czas powtarzała: dziś Pan Jezus Zmartwychwstanie.

Lecz ja czekałam tylko na to pyszne śniadanie.

Na stole leżały pomalowane jajka,

to wyglądało jak istna bajka!

Za to dziś każdy się wodą leje,

tylko babcia siedząc w kuchni się śmieje.

Dziadek przyniósł wiadro wody,

chyba już nie będzie zgody.

Już się przygotował do rodziny zalania,

ale ja się uchroniłam pod pretekstem,

że mam złe ubrania.

To są właśnie idealne święta!

Które każdy zapamięta!

Julia Olszewska klasa VI bZachęcam Was do udziału w konkursach bibliotecznych. Wspólnie odkrywajmy Wasze talenty! Pozdrawiam serdecznie. Zostańcie w domu!

Ewa SinkowskaŚwiatowy Dzień Książki i Praw Autorskich

23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Święto to ustanowiło w 1995 roku UNESCO, na wniosek rządu Hiszpanii i Międzynarodowej Unii Wydawców. 23 kwietnia to szczególna data w historii literatury światowej – rocznica urodzin lub śmierci takich pisarzy, jak: Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Vladimir Nabokov. Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii.W1926 roku wystąpił z nim wydawca, Vicente Clavel Andrés. W Hiszpanii Dzień Książki jest świętem oficjalnym już od 1930 roku. 23 kwietnia jest w Katalonii hucznie obchodzonym świętem narodowym, jako dzień jej patrona – Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew pokonanego przez św. Jerzego smoka. Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci … książek. W Polsce Dzień Książki obchodzimy od 2007 roku.

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich na całym świecie podejmowane są różne inicjatywy, które służą promocji czytelnictwa oraz ochronie praw autorskich i własności intelektualnej.

„Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.”

Marek Tuliusz Cyceron


Z okazji święta książki zapraszam wszystkich uczniów klas I-VIII do udziału w konkursach bibliotecznych.

PROPOZYCJE KONKURSOWE

„Konkurs ze znajomości baśni”

Baśnie to utwory ponadczasowe. Bawią, rozwijają wyobraźnię, uczą wielu wartości. Na rynku czytelniczym jest wiele baśni dla dzieci, ale może warto powrócić do tych dawnych, czytanych przez kolejne pokolenia? Baśnie Andersena, braci Grimm i Perraulta to klasyka, ale będą atrakcyjne także dla współczesnych czytelników.

Konkurs czytelniczy w formie krzyżówki i testu przeznaczony jest dla uczniów klas II-III.

Aby wziąć udział w konkursie zapoznajcie się z następującymi baśniami: Księżniczka na ziarnku grochu, Królowa Śniegu, Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Królewna Śnieżka.

ZADANIE 1

Odgadnij zagadki.

1. To jest królowa w lodowym dworze,
zamrozić serce każdemu może.

2. Wybiegając z balu, pantofelek zgubiła,
lecz dzięki temu księcia poślubiła.

3. U nich w domku Śnieżka zamieszkała,
ich ulubioną przyjaciółką została.

4. Księżniczka na nim całą noc leżała
i rano bardzo niewyspana wstała.

5. Jakiego koloru kapturek nosiła
dziewczynka, która z babcią w brzuchu wilka była?

ZADANIE 2

Rozwiąż krzyżówkę.

1. Kogo szedł odwiedzić Czerwony Kapturek?

2. Jak miała na imię przyjaciółka Kaja?

3. Kto zamieszkał w chatce krasnoludków? 

4. Warzywo, z którego Wróżka wyczarowała karocę dla Kopciuszka.

5. Pojazd, którym jeździła Królowa Śniegu.

6. Mebel, na którym położono materace i poduchy dla księżniczki.

Zadanie 3.

Co pasuje do danego bohatera baśni. Podaj poprawną odpowiedź.

1. Czerwony Kapturek

a. zatrute jabłko

2. Śnieżka

b. ziarnko grochu

3. Królowa Śniegu

c. wilk

4. Księżniczka, którą coś uwierało podczas snu

d. lodowy tron

5. Kopciuszek

e. pantofelek

Zadanie 4.

Którego bohatera opisuje cytat?

1. „Była piękna i zgrabna, ale cała z lodu, z olśniewającego, błyszczącego lodu, a jednak żyła: oczy patrzały jak dwie jasne gwiazdy, ale nie było w nich spokoju ani wytchnienia”.

2. „Codziennie rano brała swe złote zwierciadełko i pytała: Lustereczko moje, pytam cię codziennie, czy jest ktoś na świecie piękniejszy ode mnie?”

3. „Pamiętaj, że z balu masz do domu wrócić przed północą najpóźniej, bo czary wówczas stracą moc i obdarta i brudna ukazałabyś się wszystkim na sali”.

4. „Smaczny to dla mnie kąsek z tej małej, lepszy jeszcze niż stara babcia. Muszę się wziąć mądrze do rzeczy, by mi obydwie wpadły w zęby”.

5. „Aż pewnego wieczora rozszalała się burza. Błyskało się i grzmiało, a deszcz lał się strumieniami. Nagle ktoś zastukał do bram miasta. Gdy je otworzono, oczom zdumionych mieszkańców ukazała się młoda dziewczyna. Jak ona wyglądała! Woda ściekała z jej włosów i sukni, lała się do trzewików i wytryskiwała z ich końców w górę”.


Odpowiedzi do każdego zadania konkursowego prześlij na adres: ewa@staszow.com do 11 maja 2020 roku. Podaj swoje imię i nazwisko oraz klasę. Po powrocie do szkoły na zwycięzców czekają nagrody.


„Polecam koleżance, koledze..”

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie ciekawego, oryginalnego zdjęcia z czytaną książką i napisanie kilku zdań zachęcających do jej przeczytania. Prześlij na adres: ewa@staszow.com do 7 maja 2020 roku. Do zdjęcia dołącz opis: Twoje imię i nazwisko, klasa, autor i tytuł książki. Zdjęcia zostaną opublikowane na stronie szkoły.

„Polecam koleżance, koledze…”

Wykonaj ilustrację do czytanej obecnie książki (technika wykonania dowolna). Napisz kilka zdań zachęcających do jej przeczytania. Zrób zdjęcie swojej pracy i prześlij na adres: ewa@staszow.com do 7 maja 2020 roku. Do zdjęcia dołącz krótki opis: Twoje imię i nazwisko, klasa, autor i tytuł książki. Zdjęcia zostaną opublikowane na stronie szkoły.

„By czytać się chciało – zakładkę zrób wspaniałą!”

Zdanie konkursowe polega na wykonaniu zakładki popularyzującej czytelnictwo. Uruchom swoją wyobraźnię i stwórz zakładkę do książki. Zakładka może umilić czytanie, może być też ciekawym, samodzielnie wykonanym prezentem dla bliskiej osoby. Zrób zdjęcie swojej pracy i prześlij na adres: ewa@staszow.com do 11 maja 2020 roku.

Do zdjęcia dołącz krótki opis: Twoje imię i nazwisko, klasa. Zdjęcia zostaną opublikowane na stronie szkoły.


Konkurs na recenzję

Uczniom klas V-VIII proponuję tworzenie recenzji książek, które zostaną opublikowane na

stronie internetowej szkolnej biblioteki. Mogą to być teksty napisane w edytorze tekstu lub odręcznie składające się z ok. 120- 150 wyrazów dotyczące:

 • książek z naszej biblioteki, które proponujecie innym do przeczytania;
 • książek z domowej biblioteczki, które polecacie innym do przeczytania oraz do zakupienia do biblioteki;
 • nowości wydawniczych, których jeszcze nie czytaliście, ale uważacie, że warto je zakupić do biblioteki (zamiast recenzji piszecie wypowiedź, w której przekonujecie do zakupu).

Prześlij pracę na adres: ewa@staszow.com do 11 maja 2020 roku. Podaj swoje imię i nazwisko, klasę oraz tytuł i autora opisywanej książki. Wasze recenzje zostaną opublikowane na stronie biblioteki szkolnej. Na autorów najbardziej oryginalnych prac, po powrocie do szkoły czekają nagrody.


Zapraszam do obejrzenia gazetek.

Życzę wszystkim zdrowia i miłego czytania.

Pozdrawiam Was Ewa Sinkowska

nauczyciel -bibliotekarz

JA JESTEM KSIĄŻKA (KL. I-III)

CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA KSIĄŻKI (KL. IV-VIII)Mikołajkowy Kiermasz Książek

W dniach od 25 do 29 listopada 2019r. biblioteka i Szkolny Klub ,,Bibliomaniacy'' zorganizowali kiermasz książek.

Spośród bogatej oferty książek edukacyjnych, kulinarnych, beletrystycznych, kolorowanek, łamigłówek i bajeczek każdy mógł wybrać coś dla siebie lub zrobić prezent bliskim.

Czytanie książek sprawia wiele przyjemności. Zachęcajmy nasze dzieci do czytania, które w dobie wszechobecnej elektroniki zeszło na drugi plan. To książka wzbogaca nasze słownictwo, poszerza świadomość o świecie, a przede wszystkim uczy poznania dobra i zła, a co za tym idzie kształtuje młodego człowieka.

Bardzo dziękuję uczennicom klasy VI c; Amelii Janus, Weronice Banaś, Oliwii Pietras, Blance Chmielowiec, Zuzi Żyle oraz Nel Krząstek, które przygotowały, przeprowadziły i rozliczyły kiermasz. Była to dobra lekcja przedsiębiorczości, która zmuszała do kreatywnego myślenia i logicznego działania.

Małgorzata Krzysztofik


Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek obchodzony jest na całym świecie 5 listopada. Jest to dzień urodzin jednego z największych twórców bajek - Walta Disney’a.

Święto wszystkich bajkowych postaci to dobry moment, aby przypomnieć sobie część z nich. Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat, rozweselają i bawią, ale też przekazują ważne prawdy życiowe Poprzez bajki i baśnie dzieci uczą się dokonywania wyboru i utrwalają dobre postawy. Bajkowe postacie sprawiają, że świat dziecka staje się barwny i radosny.

Z tej okazji biblioteka z Klubem „Bibliomaniacy” zorganizowała dla uczniów klasy pierwszej zabawy, konkursy i quizy tematyczne. Dzieci świetnie się bawiły przy rozwiązywaniu zagadek, „O jakiej bajce mowa?”, kolorowały bajkowe postaci, słuchały czytanych bajek. To spotkanie sprawiło dzieciom wiele radości.

Wyniki konkursu plastycznego: ,,Moja ulubiona postać z bajki"

MIEJSCE I

Wiktor Maruszewski

Franciszek Dziewulski

Anastazja Adydan

Oliwia Moryc

Roksana Sojka

MIEJSCE II

Mikołaj Pacholec

Blanka Kopyto

Julia Majczak

MIEJSCE III

Aleksandra Szcześniak

Ksawery Lech

Maria Baran

Laura Dąbrowa

Wojciech Podyma

Tekst i foto: M. Krzysztofik


Międzynarodowy Dzień Walki z Otyłością

pod takim hasłem biblioteka szkolna przygotowała szereg zajęć bibliotecznych promujących zdrowy styl życia.

Tekst i foto: M. Krzysztofik


Święto Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (ang. International Association of School Librarianship) w 1999 r. Ma na celu zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły oraz w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

W ramach obchodów MMBSz odbyło się w naszej szkole kilka akcji:

- Dzień Głośnego Czytania

- Spotkania w bibliotece

- Konkursy plastyczne

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 2019

W ramach kampanii czytelniczej przygotowanej z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych – członkowie Szkolonego Klubu "Bibliomaniacy" z bibliotekarzem przygotowali Dzień Głośnego Czytania. Głównym celem tej imprezy czytelniczej jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych zwłaszcza wśród uczniów naszej szkoły.

Zajęcia biblioteczne w klasie III A - „Jesienna dekoracja w bibliotece”.


Podaruj książkę bibliotece!

Podzielmy się książkami, z których wyrośliśmy...

Biblioteka szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie zaprasza wszystkich czytelników i sympatyków książki oraz naszej biblioteki do włączenie się do akcji "Podaruj książkę bibliotece".

Jeżeli masz ciekawe, przeczytane i niepotrzebne książki w dobrym stanie to koniecznie podaruj je bibliotece. Sprawisz tym radość naszym czytelnikom.

Czytana książka żyje dalej!!!

Regulamin akcji:

 • Akcja trwa cały rok szkolny.
 • W akcji uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani (uczniowie, absolwenci, rodzice uczniów, nauczyciele oraz wszystkie chętne osoby.
 • W ramach akcji zbierane będą książki dla dzieci (opowiadania, wiersze, książki przygodowe, popularnonaukowe, lektury).
 • Stan książki powinien być co najmniej dobry.
 • Lista darczyńców będzie się pojawiała na stronie internetowej biblioteki.

Koncerty Estrady Kameralnej Filharmonii Narodowej pn. „Spotkania z muzyką”

Biblioteka szkolna od kilkunastu lat organizuje regularne uczestnictwo uczniów klas IV – VI w koncertach Estrady Kameralnej Filharmonii Narodowej pn. „Spotkania z muzyką”, które odbywają się w Staszowskim Ośrodku Kultury. We wrześniu i w listopadzie w koncertach uczestniczyli uczniowie klas IV. Koncerty Filharmonii Narodowej to niezapomniane duchowe przeżycie. Za pomocą prostego, a zarazem działającego na wyobraźnię języka dzieci są wprowadzane przez profesjonalistów w zaczarowany świat dźwięków. Spotkania mają ogromną wartość edukacyjną - poznanie instrumentów muzycznych, możliwość zobaczenia ich, usłyszenia i dotknięcia, profesjonalna oprawa koncertu, wyjątkowy klimat pozostawiają niezapomniane wrażenia. Dzięki nim dzieci poznają wiadomości z zakresu historii muzyki, biografii wybitnych kompozytorów, budowy i techniki gry na instrumentach muzycznych oraz rozwijają zainteresowania muzyczne. Koncerty to niecodzienna okazja obcowania ze sztuką i duża satysfakcja z reakcji dzieci, które zawsze na długo pozostają pod ogromnym wrażeniem artyzmu wykonania i niejednokrotnie przepięknych strojów tancerzy.


Bohaterowie naszych bajek – zajęcia edukacyjne

4 kwietnia panie z Biblioteki Pedagogicznej - Ewelina Raczyńska i Ewa Basińska przeprowadziły zajęcia edukacyjne dla klas pierwszych „Bohaterowie naszych bajek”. Projekcja bajki „Franklin i książka z biblioteki” przybliżyła dzieciom pracę bibliotekarza i zwróciła uwagę na poszanowanie książek. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość wykazania się znajomością bajek i baśni. Z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zabawach i rozwiązywali przygotowane dla nich zadania.


Legendy krakowskie - zajęcia edukacyjne

12 i 13 kwietnia klasy II uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych przez panie – Ewę Basińską, Ewelinę Raczyńską i Dorotę Wójcik z Biblioteki Pedagogicznej w Staszowie. Dzieci wysłuchały legendy „O smoku wawelskim i mądrym Szewczyku”, odpowiadały na pytania związane z odczytanym tekstem, obejrzały najważniejsze miejsca i zabytki Krakowa. Chętnie rozwiązywały przygotowane dla nich zagadki, rebusy i krzyżówki związane z dawną stolicą Polski.

„Bajka o smutnej Petroneli – co nam daje czytanie”

23 listopada klasy IIIa i IIIb uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych przez panie – Ewę Basińską i Dorotę Wójcik z Biblioteki Pedagogicznej w Staszowie. Podczas spotkania dzieci wcielały się w postacie z bajki. Historia smutnej Petroneli uświadomiła im jak ważną rolę odgrywa w życiu czytanie książek. Uczniowie z łatwością wymieniali zalety czytania. Po wysłuchaniu wiersza Jana Huszczego „Skarga książki” chętnie wypowiadali się w jaki sposób należy dbać o książki. Ważnym aspektem spotkania było podkreślenie konieczności przestrzegania zasad panujących w bibliotece szkolnej. W nagrodę za aktywne uczestnictwo w zajęciach dzieci otrzymały słodkie niespodzianki.


Napisz Lepieje - konkurs poetycki w związku z Dniem Języka Ojczystego

Na czym polega lepiej?
Lepiej składa się z dwóch wersów.

Powinny znaleźć się w nim dwa elementy. W pierwszym wersie – opis czynu lub wydarzenia (koniecznie strasznego i dramatycznego). Ma ono pełnić rolę mniejszego zła przy skonsumowaniu konkretnej potrawy (opisanej w drugim wersie). W rezultacie ów okropny czyn ma być drobnostką przy zjedzeniu choćby felernych flaków.
Przykładowe lepieje Wisławy Szymborskiej:

https://view.genial.ly/5fd74d5237663f0d6c048b97/guide-lepieje-wszymborska?fbclid=IwAR0zoTwaehTb_oTSOhcuR5udF2sENi21HG-pc7sqJE8IBz9-1tEK2nyGGA0

Konkurs polega na napisaniu lepieja i przesłaniu utworu do 26 lutego 2021 roku na adres: dorota.bajur@o2.pl lub dostarczeniu wiersza do biblioteki szkolnej do pani Ewy Sinkowskiej. (Każdy uczestnik może przesłac dowolną liczbę wierszy). W konkursie moga wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz nauczyciele i pracownicy szkoły :), gdyż zgodnie z tym, co mówiła noblistka:,,Poezja jest dla każdego"...
Pozdrawiamy i zapraszamy do świetnej zabawy w tworzeniu poezji :)
Dorota Bajur- Krawiecka
Ewa Sinkowska

18-10-2021, G K
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.