ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów

tel/fax: 158645460

ePUAP: /PSP3Staszow/SkrytkaESP

psp3staszow@op.pl

Szkolna Netykieta

Szkolna Netykieta, czyli lekcje on-line,

Jak się zachowywać?

Drodzy uczniowie. Z uwagi na aktualną sytuację zdrowotną w kraju, nauka odbywa się w formie zdalnego nauczania. Jest to nowa forma, z której wcześniej nie korzystaliśmy. Warto więc poznać podstawowe zasady, które pozwolą nam wszystkim, aby proces nauczania przebiegał miło, efektywnie i przyniósł oczekiwane wszystkim korzyści.

1. Musicie pamiętać, że lekcja prowadzona on-line w Internecie jestmiejscem spotkania całego zespołu klasowego. Za nickami kryją się prawdziwi uczniowie.

2. Choć czasami nie widzimy się, nasze kontakty powinny odbywać się według zasad podobnych do tych,które obowiązują w czasie tradycyjnych zajęć lekcyjnych.

3. Obowiązuje więc zasadakultury osobistej. Warto pamiętać, że nasi wirtualni słuchacze wyrabiają sobie zdanie na nasz temat na podstawie tego, co i jak mówimy, co piszemy,jak się zachowujemy.

4. W Internecie nie zakłócamy pracy innych,( dotyczyto szczególnie pracy całego zespołu klasowego w czasie trwanialekcji on-line):

  • zajęcia rozpoczynamy punktualnie,
  • słuchamy wypowiedzi rozmówców: nauczyciela, kolegów,
  • czekamy cierpliwie na swoją kolej, aby udzielić odpowiedzi, zachowujemy przy tym ciszę (nie rozmawiamy),
  • nie korzystamy w czasie trwania lekcji z innych czatów i komunikatorów – to przeszkadza nauczycielowi i kolegom,
  • w żaden sposób, nawet dla żartów, nie zakłócamy toku lekcji ,
  • nie zapraszamyobcychosób do grupy klasowej.

Pamiętamy także o innych, równie ważnych, zasadach obowiązujących w Internecie:

1. Nie używamy wulgaryzmów.

2. Nie robimy rzeczy, których wstydzilibyśmysięw „ realu”.

3. Nie rozpowszechniamy w sieci fałszywych opinii, ani też pomówień.

4. Nie rozpowszechniamy wirusów.

5. Konstruując swoje wypowiedzi w sieci, używamy poprawnej polszczyzny. Dbamy, aby w naszychkomentarzach nie było błędów ortograficznych. Pamiętamy też, aby używać polskich znaków.

Przestrzeganie tych zasad sprawi, że lekcje i spotkania on-line będą spełniały swoją funkcję. Nauczyciel będzie miał możliwość przekazania i wyjaśnienia trudniejszych zagadnień, a Ty prawo do zadawania prowadzącemu pytań. Dzięki temu Twoja praca samokształceniowa w domu będzie dużo łatwiejsza.

Poza tym możliwość spotkania się całego zespołu klasowego jest wspaniałą okazją do podtrzymania integracji. Przecież kiedyś wrócimy do naszej szkoły i do tradycyjnych lekcji, czego wszystkim serdecznie życzę.


28-05-2023, G K
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.