ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów

tel/fax: 158645460

ePUAP: /PSP3Staszow/SkrytkaESP

psp3staszow@op.pl

Patron szkoły

Hieronim Łaski, herbu Korab. Urodził się ok. 27.09. 1496 roku w Łasku. Swą edukację rozpoczął na dworze stryja prymasa Jana Łaskiego. Następnie studiował w Rzymie i Bolonii. Dopełnieniem jego edukacji stały się podróże po Europie, Afryce i Ziemi Świętej. Podróżom tym zawdzięczał poznanie kilku języków obcych.

Dzięki gruntownemu wykształceniu oraz protekcji stryja Łaski rozpoczął błyskotliwą karierę polityczną. Piastował urząd wojewody inowrocławskiego i sieradzkiego. Równocześnie dał się poznać jako zręczny dyplomata reprezentując interesy Jagiellonów we Francji, Niemczech, a posłował nawet do stolicy apostolskiej. W trakcie swoich misji dyplomatycznych spotkał wiele wybitnych postaci w osobach władców, jak również wielkich myślicieli ówczesnej epoki. Dane mu było zaprzyjaźnić się z Erazmem z Rotterdamu znawcą filozofii, języków, historii i kultury starożytnej.

Zaufanie, jakim darzono Łaskiego na dworze królewskim widoczne było w trakcie uroczystości Hołdu Pruskiego składanego na rynku krakowskim przez wielkiego mistrza krzyżackiego Albrechta Hohenzolerna. Łaskiemu powierzono opiekę nad 4-letnim królewiczem Zygmuntem Augustem. Fakt ten został utrwalony kilka wieków później przez wielkiego malarza Jana Matejkę.

Jego aktywność dyplomatyczna nie ograniczała się tylko do spraw polskich. Angażując się w politykę międzynarodową, pełnił misje dyplomatyczne pomiędzy Węgrami a Turcją. Za zasługi na rzecz dworu węgierskiego otrzymał tytuł bana Chorwacji i żupana spiskiego, a co zatem idzie stał się właścicielem wielu ziem, których stolicą uczynił słowacki Kieżmarok.

Z tak bywałym w świecie człowiekiem dane było zetknąć się Staszowowi. Stało się to za sprawą małżeństwa Łaskiego z Anną Kurozwęcką (1519r), właścicielką dóbr staszowskich.

Jako ważny lokalny ośrodek handlowy, Staszów cierpiał na brak praw miejskich.

11 kwietnia 1525 roku, dzień po wspomnianym Hołdzie Pruskim, dzięki staraniom Łaskiego, Staszów został podniesiony do godności miasta. Niestety żaden dokument stwierdzający ten fakt nie zachował się do naszych czasów, być może w ogóle nie został wydany. Przypuszcza się, że zgoda wydana została w formie ustnej. Faktem oczywistym jest nadanie we wspomnianym dniu prawa do odbywania jarmarków 3 razy do roku: na Wniebowstąpienie Maryii Panny, na Świętego Bartłomieja i na Świętej Urszuli. Co było równoznaczne z otrzymaniem praw miejskich, gdyż tylko pełnoprawne miasto mogło korzystać z takiego przywileju królewskiego.

Otrzymanie praw miejskich otworzyło nowe możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego, co widoczne było w następnych latach.

Hieronim Łaski zmarł 22 grudnia 1541 roku w wieku 45 lat. Pochowany został w kaplicy Kurozwęckich w katedrze wawelskiej.

(Więcej zobacz: Polski Słownik Biograficzny ,Tom XVIII,z.2, s 225-229)


PORTRET I TABLICA PAMIĄTKOWA PRZY WEJŚCIU DO SZKOŁY

24-03-2020, G K
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.