ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów

tel/fax: 158645460

ePUAP: /PSP3Staszow/SkrytkaESP

psp3staszow@op.pl

Tablica Wirtualna Powiatowego Koordynatora Punktu Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego

„Poznanie samego siebie jest początkiem mądrości”

Krishnamurti

„W dzisiejszych czasach kariera zawodowa człowieka to trwający całe życie proces uczenia się i rozwoju, który może być wspierany przez odpowiednio do tego przygotowanych specjalistów – doradców zawodowych, pomagających w formułowaniu celów oraz w podejmowaniu racjonalnych decyzji zawodowych. Mówiąc o racjonalnym planowaniu kariery zawodowej, mamy na myśli wyposażenie jednostki w ogólną wiedzę o zawodach i możliwościach kształcenia oraz w uniwersalne umiejętności realnego wyboru zawodu lub zmiany, a także w umiejętności radzenia sobie na rynku pracy. Droga do nabycia tych umiejętności może prowadzić przez samopoznanie i samoocenę: zdolności, zainteresowań i cech osobowości, a następnie przez konfrontowanie ich z wymaganiami zawodowymi i sytuacją na rynku pracy. W praktyce oznacza to konieczność zapewnienia jednostce możliwości korzystania z profesjonalnej pomocy doradczej, która będzie sprzyjać rozwijaniu umiejętności przydatnych jednostce w każdym wieku, aby potrafiła brać odpowiedzialność za własną przyszłość, by była przygotowana do podejmowania świadomych wyborów i decyzji. I tu właśnie jest miejsce na doradztwo zawodowe, bowiem spełnia ono doniosłą rolę na drodze planowania i tworzenia życiorysu zawodowego człowieka.”

Serdecznie zapraszam do inspiracji, informacji znajdujących się w poniższym linku, który będzie aktualizowany na bieżąco:

https://padlet.com/mstachura132/s0x6ljoikzgyb2yd

Małgorzata Stachura
Doradca Zawodowy


18-02-2021, G K
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.