ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów

tel/fax: 158645460

ePUAP: /PSP3Staszow/SkrytkaESP

psp3staszow@op.pl

Szkolny klub "Wiewiórka"

basia1.jpg [264x278]

Szkolny klub „Wiewiórka” działa w naszej szkole

od 2005 roku przy współpracy Zarządu Rejonowego PCK

w Staszowie. Swoją działalnością obejmuje uczniów

klas I – III. Opiekunem klubu „Wiewiórka”

jest p. Barbara Wojnarowska.

Cel i zadania klubu „Wiewiórka”

Celem Klubu Wiewiórka jest wykształcenie u dzieci w wieku wczesnoszkolnym postaw tolerancyjnych i pomocy potrzebującym oraz wykształcenie nawyków dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo.

W swojej działalności klub „Wiewiórka” realizuje zadania:

 • kształtuje podstawowe nawyki zdrowego stylu życia – popularyzacja zasad przestrzegania higieny, zdrowego odżywiania,

 • kształtuje humanitarne postawy dzieci w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym, tolerancji i prawidłowego współżycia w grupie rówieśniczej,

 • popularyzuje zasady bezpieczeństwa,

 • kształtuje postawy pro-ekologiczne wśród dzieci,

 • przygotowuje dzieci do dalszej działalności w PCK.

basia2.jpg [509x308]

W swojej działalności Szkolny „Klub Wiewiórka” przeprowadził szereg akcji i spotkań. Były to przedsięwzięcia, które przybliżały i pomagały dzieciom zrozumieć tematy związane z pomocą potrzebującym, higieną jamy ustnej, pierwszą pomocą, ekologią, przyrodą. Natomiast spotkania z ciekawymi ludźmi poszerzały zdobytą wiedzę. Inscenizacje i konkursy były uzupełnieniem treści realizowanych na zajęciach klubu.

Zrealizowane zadania:

 • Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
 • Wykonywanie gazetek informacyjnych.
 • Spotkania : ze stomatologiem, z honorowym dawcą krwi.
 • Zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy.
 • Udział w konkursach plastycznych i turniejach wiedzy zdrowotnej.
 • Występy artystyczne prezentowane wychowankom z Domu Dziecka w Małachowie.
 • Przedstawianie inscenizacji dla uczniów klas I-III.
 • Wycieczki o tematyce ekologicznej i przyrodniczej.

28-05-2023, G K
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.