ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów

tel/fax: 158645460

ePUAP: /PSP3Staszow/SkrytkaESP

psp3staszow@op.pl

Lepsza Szkoła 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie kontynuują udział w ogólnopolskim projekcie Lepsza Szkoła, który bada kompetencje uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum.

Sesje z plusem to ogólnopolskie programy projektu LEPSZA SZKOŁA badające kompetencje matematyczne uczniów.

Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów z całej Polski, trzy razy w roku rozwiązują standaryzowane testy. Testy są sprawdzane ściśle według zasad zawartych w Schemacie punktowania. Jest to szczególnie ważne dla uzyskania wiarygodnych i obiektywnych wyników.

Po każdym teście wyniki całej klasy będzie można porównać z wynikami szkoły, województwa i całej Polski.

I Sesja z plusem.

Uczniowie klas czwartych uzyskali średni wynik 72%. Ten wynik plasuje nas na staninie 5, czyli stopień średni.

Uczniowie klas piątych uzyskali średni wynik 60%. Jest to wynik wyższy niż średni wynik w Polsce – 58%.

Według średnich wyników szkół w skali staninowej uczniowie klas piątych znajdują się na pozycji 5, czyli uzyskali stopień średni.

Uczniowie klas szóstych uzyskali średni wynik 55%. Wynik ten plasuje nas na staninie 6, czyli wyżej średnim.

II Sesja z plusem

Uczniowie klas czwartych uzyskali średni wynik 59%. Jest to wynik porównywalny ze średnim wynikiem ogólnopolskim 58%.

Ten wynik plasuje nas na staninie 6, czyli stopień wyżej średni.

Uczniowie klas piątych uzyskali średni wynik 53%. Jest to wynik porównywalny ze średnim wynikiem w Polsce – 51%.

Według średnich wyników szkół w skali staninowej uczniowie klas piątych uzyskali stopień wyżej średni.

Uczniowie klas szóstych uzyskali średni wynik 62%. Jest to wynik wyższy od średniego wyniku ogólnopolskiego, który wyniósł 59%.

Ten wynik plasuje nas na staninie 6, czyli osiągnęliśmy wynik wyżej średni.


22-03-2017, G K
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.